Leháro

Technické a produkční zajištění akcí, propagace na sociálních sítích, výroba spotů.